Regionale energiestrategie als agendapunt

Eén van de agendapunten op de raadsvergadering van de gemeente Laarbeek is de regionale energiestrategie. Dit concept wordt momenteel door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant behandeld. In het plan moeten zij melden wat ze kunnen doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, zoals het plaatsen van zonnepanelenvelden en windmolens. Maar de Brabantse Milieufederatie, Natuurmonumenten en het Brabants Landschap hebben felle kritiek geuit op het plan om die te plaatsen in of net buiten natuurgebieden, zoals De Stippelberg bij De Rips.