Regionale uitwerking OV

stockfoto pixabay

De afgelopen 1,5 jaar is toegewerkt naar de ontwikkelagenda van Spoor, HOV en Knooppunten. Er is verdergegaan met de uitwerking van acht verschillende ontwikkelrichtingen wat heeft geresulteerd in een bidbook. Het bidbook betekent voor Helmond een verbetering in de OV (trein) bereikbaarheid van stad en regio. Het wordt door het ministerie en binnen Brabantstad de komende maanden verder uitgewerkt. Het ministerie zal de bidbooks toetsen op doelstellingen, haalbaarheid en kosten-baten. Het ministerie wil haar uitwerking in november tijdens de landelijke OV & Spoortafel vaststellen.