Reguliere zorg Elkerliek stapsgewijs

Door daling van het aantal coronapatiënten ontstaat ruimte voor het stapsgewijs opstarten van de reguliere zorg. Zo kan Elkerliek ook in de komende periode, indien nodig, voldoende prioriteit blijven geven aan de opvang van coronapatiënten en spoedzorg. Het tempo van herintroductie van zorg varieert per patiëntendoelgroep. Vanaf 28 april gaat het in eerste instantie om zorg waarbij geen OK- en/of IC-capaciteit nodig is. Artsen maken op basis van medische noodzaak een afweging welke patiënten zij kunnen zien; die worden telefonisch uitgenodigd. Bron: Elkerliek.