Robuuste drinkwatervoorziening

0
44

De provincie heeft samen met de drinkwaterbedrijven bekeken hoe Brabant in de toekomst over genoeg drinkwater kan beschikken. Gedeputeerde Staten vragen aan de drinkwaterbedrijven zo zuinig mogelijk te zijn met water en ook bij consumenten en bedrijven hierop aan te dringen. Voor de toekomstige drinkwatervoorziening wordt in Brabant gezocht naar nieuwe plekken waar in de toekomst drinkwater kan worden gewonnen uit grondwater. Ook wordt gekeken wat nodig is om die gebieden nu al zo te beschermen dat de kwaliteit van het grondwater daar op peil is.