Ruimte-voor-ruimtewoningen Bemmerstraat

0
71

De eigenaren van een perceel aan de Bemmerstraat in Beek en Donk hebben de gemeente Laarbeek gevraagd om op dit perceel drie woningen toe te mogen voegen op basis van de regeling Ruimte voor Ruimte en/of de Regeling Kwaliteitsverbetering (artikel 3.78 van de Interim Omgevingsverordening). Het college van B&W van Laarbeek wil hier in principe medewerking aan verlenen, waarbij één vrijstaande woning is toegestaan en de twee andere als een tweekapper (langgevelboerderij) worden uitgevoerd.