Ruimtelijk afwegingskader De Peel

0
56

De druk op het schaarse buitengebied is groot en zal in de nabije toekomst alleen maar toenemen. De Peelgemeenten Laarbeek, Gemert-Bakel, Helmond, Deurne, Asten en Someren en waterschap Aa en Maas hebben daarom samen Ruimtelijk afwegingskader De Peel opgesteld dat helpt om slimme keuzes te maken en inspiratie biedt. In het afwegingskader zijn de afzonderlijke landschappen in de Peel zoals de beekdalen, de oude zandontginningen, jonge zandontginningen met bos en heide en de Peelrandontginningen & Peelkern gewaardeerd naar gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde.