Samenwerking woCom en huurdersorganisaties

0
131

Woningcorporatie woCom maakte met het ondertekenen van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afspraken voor een hernieuwde samenwerking met haar huurdersorganisaties. Deze organisaties zijn gesprekpartner bij alle onderwerpen van beleid en beheer die voor huurders van belang zijn, zoals nieuwbouw, het onderhoud van woningen, de jaarlijkse huurverhoging en de leefbaarheid in de wijken. De huurdersorganisaties hebben – afhankelijk van het onderwerp – informatierecht, adviesrecht en instemmingsrecht. De huurdersorganisaties zoeken nog woCom-huurders die actief mee willen denken. Meer informatie op www.bewonersraad-depan.nl, www.bewonersraadlaarbeek.nl en www.hvwocomhelmond.nl.