Schapen begrazen openbaar groen

Wikipedia

In de gemeente Gemert-Bakel waren ze al te zien: schapen in het openbaar groen. Op verschillende natuurterreinen en wadi’s binnen de gemeente worden schapen ingezet als milieuvriendelijk alternatief voor het maaien van bloemrijk grasland. Met name op moeilijk bereikbare terreinen zoals op taluds en onder laag vertakte bomen lost de inzet van schapen een beheerprobleem op.