Schone Lucht Akkoord

0
93

Door fijnstof is de luchtkwaliteit in Brabant benedengemiddeld vergeleken met de rest van Nederland. Om te komen tot een permanente verbetering van de luchtkwaliteit sluit Gedeputeerde Staten zich aan bij het Schone Lucht Akkoord waar ook gemeenten en Rijk zich aan binden. Met ondertekening van dit akkoord maakt zij duidelijk welke maatregelen een positief effect hebben op een schonere lucht, zoals het klimaatakkoord, de stikstofaanpak, lokale verkeers- en vervoersplannen, de agenda fiets en regionale energiestrategieën. Bron: GS.