Schriftelijke dank Dorpsraad Lieshout

0
167
Dank vrijwilligers in 2019

Vanwege de coronamaatregelen kan Dorpsraad Lieshout haar vrijwilligers niet bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Normaal gebeurt dit tijdens een kerstborrel, het moment om terug te kijken wat er is bereikt het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar waar de schouders onder gezet kunnen worden. Nu moet worden volstaan met ‘schriftelijke communicatie’, zoals zij dit verwoorden, en spreken zij hun waardering uit voor alle groepen die bijgedragen hebben aan het verbeteren van de Lieshoutse leefbaarheid.