Seniorenorkest Sint Caecilia weer actief

Na bijna een halfjaar onvrijwillige ‘coronapauze’ is het seniorenorkest van harmonie Sint Caecilia uit Lieshout met een vrijwel complete bezetting en veel animo weer met oefenen begonnen. De voorzitter van de harmonie toonde zich blij iedereen weer welkom te kunnen heten en bood een kopje koffie aan. Er was veel aandacht voor de ‘coronaregels’; om de afstandsregels te kunnen hanteren werd gebruikgemaakt van de grote zaal in het plaatselijke Dorpshuis.