Situatie BVO Helmond Sport

0
52

Het bestuur van de BVO Helmond Sport is niet tot unanieme overeenstemming gekomen over het Voorlopig Ontwerp van de Multifunctionele Sportaccommodatie op de Sport- en beleefcampus De Braak. Dat heeft zij het Helmondse college donderdag 20 februari laten weten. De bestuursvoorzitter, de heer Stienen, en medebestuurslid mevrouw Hoekman hebben besloten om per direct hun functie neer te leggen. Na overleg met het bestuur van BVO Helmond Sport zal het college zich samen met OMO beraden over de situatie en de betekenisgeving hiervan voor het verdere proces van de Sport- en beleefcampus.