Snelle Loop herinrichten om water vast te houden

Waterschap Aa en Maas heeft vorig jaar gewerkt aan plannen voor de herinrichting van de Snelle Loop, benedenloop. In het projectgebied is samen met betrokkenheid uit de streek tot een inrichtingsvoorstel gekomen voor de Snelle Loop. Het plan hiervoor ligt vanaf 24 december 2019 ter inzage. Aan de Snelle Loop worden maatregelen genomen voor beekontwikkeling en vispasseerbaarheid. Daarnaast wordt ook een ecologische verbindingszone gerealiseerd. Het waterschap wil met de herinrichting van de Snelle Loop de waterkwaliteit verbeteren vertelde het woensdag op een informatiebijeenkomst. Ook draagt de herinrichting bij aan een veerkrachtiger watersysteem die de klimaatextremen beter aan kan. Water vasthouden in tijden van droogte heeft hierbij prioriteit. Bij alle maatregelen wordt rekening gehouden met de waardevolle cultuurhistorische achtergrond van de Snelle Loop. Ter hoogte van Tereyken wordt de voormalige landweer in het landschap teruggebracht. Bron: Omroep Kontakt.