Sociaal Medische Indicatie

0
75

De gemeenteraad van Laarbeek heeft in oktober 2020 de verordening SMI vastgesteld. SMI, ofwel Sociaal Medische Indicatie, houdt in dat de gemeente er voor zorgt dat er kinderopvang wordt aangeboden wanneer ouders om medische redenen tijdelijk niet voor hun kinderen kunnen zorgen. Het gaat in principe om een tijdelijke voorziening van maximaal drie maanden. Wie denkt hiervoor in aanmerking te komen kan contact opnemen met Sociaal Team Laarbeek, tel. 0492 – 46 97 07.