Spoedplein in het Elkerliek

0
33

Wie met een gewonde patiënt rechtstreeks naar het Elkerliek ziekenhuis in Helmond rijdt komt voortaan terecht op het Spoedplein. Daar werken Spoedeisende Hulp-artsen samen met huisartsen en op afstand de crisisdienst van de geestelijke gezondheidszorg en de verpleeg- en thuiszorgorganisaties Savant en de Zorgboog. Het meekijken door een specialist op de huisartsenpost heeft gezorgd voor minder onnodige doorverwijzingen. Voor huisartsen is het Spoedplein een uitkomst. Door de sluiting van bejaardenhuizen is hun werk vooral complexe ouderenzorg geworden. Bron: ED.