Sport- en Beweegakkoord

Een groot aantal Laarbeekse partners uit de sport, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, het bedrijfsleven en de gemeente heeft meegewerkt aan het Laarbeekse Sport- en beweegakkoord ‘Ruimte geven aan een vitale zorgzame samenleving’. Hiermee willen zij bereiken dat iedereen zich kan ontwikkelen en met plezier kan sporten en bewegen. De betrokken ambitie-eigenaren worden uitgenodigd voor een verdere uitwerking van de vastgestelde acties. Het verloop hiervan wordt teruggekoppeld tijdens de Sportcafés en via de lokale media.