Stand van zaken begroting Senzer

0
89

Werkbedrijf Senzer is in het afgelopen jaar geconfronteerd met een forse daling van de BUIG-middelen tot een totaalbedrag van ca 7 miljoen euro structureel. In nauwe samenwerking van Senzer met de gemeenten is een nieuwe begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 opgesteld. Deze is ingediend bij de provincie, die financieel toezichthouder is. De provincie heeft de begroting echter niet goedgekeurd. Dit betekent dat Senzer van het gebruikelijke repressieve financieel toezicht naar preventief financieel toezicht gaat. Zij krijgt tot 1 mei 2020, de tijd om een (meerjaren) herstelbegroting 2020-2023 in te dienen bij de provincie. Bron: Omroep Kontakt.