Standplaatsvergunning Piet van Thielplein

0
63

Het college van B&W van Laarbeek heeft een standplaatsvergunning verleend voor de verkoop van ijs op het Piet van Thielplein in Beek en Donk. De standplaats wordt ingenomen op zondag tussen 07.00 – 22.00 uur. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen dit besluit tot 7 april  een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek.