Start aanleg zonneweides waterzuivering

0
80

Waterschap Aa en Maas start in augustus met de aanleg van drie zonneweides op het terrein van de rioolwaterzuivering aan de Bakelseweg. Er komen twee zonneweides bij de installaties en één op de voormalige stortplaats voor slib. De energie van de bijna 10.000 panelen wordt direct gebruikt voor het zuiveren van rioolwater. Het werk duurt naar verwachting tot eind 2021. De bomen op de voormalige slibstort worden gekapt. Ter compensatie worden binnen drie jaar nieuwe bomen in de omgeving geplant. Enkele dassenburchten blijven ongemoeid.