Startnotitie Pilot Omgevingsplan Centrum A-R

De gemeente Laarbeek meldt dat recentelijk verschillende principeverzoeken zijn ingediend voor panden in het centrum van Aarle-Rixtel. Verzoekers vragen o.a. om leegstaande winkelpanden te mogen transformeren naar meerdere woningen. Vanwege vigerend beleid waaronder het bestemmingsplan Kom Aarle-Rixtel is het niet zonder meer mogelijk om medewerking te verlenen aan deze verzoeken. Toch geeft het de gemeente stof tot nadenken, gezien de woningvraag in Aarle-Rixtel en de structurele leegstand van enkele panden. Daarom is een startnotitie opgesteld om de diverse denkrichtingen uiteen te zetten en een voorstel te doen voor de uitwerking van één van de richtingen. Het doel van de startnotitie is het bereiken van een leefbaar en levendig centrum van Aarle-Rixtel. Bron: Omroep Kontakt.