Stemmen bij volmacht

0
52

Wanneer men niet zelf naar het stemlokaal kan gaan om te stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15, 16 of 17 maart is het mogelijk om een ander te laten stemmen. Dat heet stemmen bij volmacht. Wanneer men bij volmacht stemt in de eigen gemeente dan kan de volmacht tot op het laatste moment worden ingetrokken. Daarvoor kan men zijn stempas bij de gemachtigde terugvragen. Wanneer bij volmacht wordt gestemd in een andere gemeente dan kan de eenmaal verleende schriftelijke volmacht niet meer worden ingetrokken.