Stemmen namens een ander

0
28

Alvorens men gaat stemmen moet een gezondheidscheck worden gedaan. Deze check zit bij de stempas en bestaat uit enkele vragen over het coronavirus. Het beantwoorden van de vragen moet gebeuren op de dag dat men gaat stemmen. Als één van de vragen met ja wordt beantwoord wordt men verzocht niet te gaan stemmen in het stemlokaal. In dat geval kan iemand hiervoor worden gemachtigd. Op de achterzijde van het stembiljet staat de toelichting hierover.