Steun in de rug voor Dorpshuizen Laarbeek

0
45

Het project ‘Huiskamers’ van de Stichting Dorpshuizen Laarbeek (SDL) krijgt een subsidie van 20.000 euro van de Stichting ‘Doen’. Dat geld is bestemd om in de kernen waar SDL een gemeenschapshuis beheert, in te zetten voor de inrichting. In elke kern is nu een werkgroep die de plannen gaat invullen. Geïnventariseerd wordt waar behoeftes liggen, waarna er een inrichtings- en activiteitenplan wordt opgesteld. Met de toekenning van de subsidie door Stichting Doen is de Huiskamer in elke kern weer een stuk dichterbij gekomen.