Stukken ALV Senioren Lieshout op internet

De Jaarvergadering van Seniorenvereniging / KBO Lieshout is verzet naar 2021. Ook de bestuurswisseling wordt doorgeschoven naar volgend jaar. De stukken voor die Jaarvergadering waren klaar. Leden die behoefte hebben aan een beknopt financieel verslag 2019 van penningmeester, Theo Pardoel, kunnen zich tot hem wenden. Ook het Jaarverslag 2019 van de secretaris, mevr. Nelly de Groot, is klaar en kan desgewenst op papier of digitaal worden toegestuurd of afgehaald. Het Jaarverslag 2019 is ook te zien op onze Internet site, www.kbolieshout.nl onder het kopje Onze Vereniging/Jaarverslag secretaris 2019. De kascommissie heeft de financiële administratie 2019 gecontroleerd en goedgekeurd.