Stuwen in beken blijven omhoog

0
15

In delen van het werkgebied van waterschap Aa en Maas is nog steeds het grondwaterpeil te laag. Dankzij de hoeveelheid sneeuw die gevallen is en de huidige vorst stroomt het water minder snel weg. Zo kan, als het gaat dooien, het smeltwater langzaam de bodem inzakken en het grondwater aanvullen. De stuwen blijven daarom zo hoog mogelijk staan om zo min mogelijk water weg te laten stromen. Deze grondwatervoorraad is nodig om droge perioden te overbruggen.