Subsidie-aanvrage Verwijdering Calamiteuze Stoffen

0
73

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) is door de gemeente Laarbeek gemachtigd subsidies aan te vragen onder de Regeling Verwijdering Calamiteuze Stoffen (RVCS) voor de periode van 2021 tot en met 2024. De Omgevingsdienst voert voor de gemeente de taken uit voor het verwijderen van calamiteuze stoffen, met name dumping van synthetisch drugsafval, en vraagt hiervoor subsidie aan bij de provincie. De gemeente heeft voor die subsidie-aanvrage een machtiging gegeven.