Subsidie afkoppelen hemelwater

0
65

De gemeente Laarbeek meldt op de website dat eigenaren van een pand in die gemeente die willen bijdragen aan een duurzame omgeving subsidie kunnen aanvragen voor het afkoppelen van hemelwater. Op de gemeentelijke website staan de argumenten waarom dat afkoppelen van belang is en onder welke voorwaarden er een stimuleringsbijdrage kan worden verkregen. Door verandering van het klimaat krijgen we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Lange periodes van droogte en/of hitte, gevolgd door hevige regenbuien. De gemeente Laarbeek wil de gemeente klimaatbestendig maken. Meer informatie vind men ook op de website van waterschap Aa en Maas. Bron: Gemeente Laarbeek.