Subsidie onder voorwaarde voor STORM

De gemeente Laarbeek zal onder voorwaarden weer subsidie verstrekken voor het project STORM. STORM is in 2016 door de GGZ opgezet met als doel uit te zoeken welke jongeren sombere gedachten hebben of zelfs met zelfmoordgedachten rondlopen. Omdat het project afloopt heeft de GGZ weer geld gevraagd voor de periode 2021 tot 2024. Laarbeek subsidieert echter alleen het eerste jaar een bedrag van 10.643 euro. Aan het resterende bedrag wordt als voorwaarde gesteld dat er wordt samengewerkt met Sociaal Team Laarbeek. Bron: Gemeente Laarbeek