Subsidie Taalhuis LEVgroep

Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek stemt in met het toekennen van 21.111 euro aan subsidie voor de LEVgroep voor zowel 2020 als 2021, voor de uitvoering van het lokaal samenwerkingsconvenant Taalhuis Laarbeek 2017-2021.