Subsidie voor 25 jaar Laarbeek

0
55

Inwoners van Laarbeek die een activiteit willen organiseren in verband met de viering van 25 jaar Laarbeek kunnen daarvoor subsidie krijgen van de gemeente. Er gelden enkele spelregels die op de gemeentelijke website laarbeek.nl/25jaar staan. Nadat de aanvraag bij de gemeente is binnengekomen, bekijkt een werkgroep of deze voldoet aan de spelregels. Er wordt naar gestreefd om binnen vier weken (of zoveel eerder als mogelijk is) een beslissing te nemen over een verzoek.