Subsidie voor AED op ’t Heereind

Voetbalvereniging Sparta ’25 heeft een aanvraag gedaan voor een AED bij sportpark ’t Heereind in Beek en Donk. Op dit moment bezit Sparta ’25 zelf een AED van ruim 12 jaar oud die aan vervanging toe is. Om meer verenigingen die gebruikmaken van het sportpark toegang te geven tot een AED wordt de aanvraag door het volledige sportpark gedaan. De gemeente Laarbeek verstrekt voor de aanschaf van een AED aldaar een subsidie van 1.073,65 euro incl. BTW.