Subsidie voor verder archeologisch onderzoek

0
45

De provincie Noord-Brabant heeft subsidie verstrekt om in detail de organische resten te analyseren van planten die in de 14de eeuw groeiden op de Beekse Akkers in Beek en Donk. Daar werden eerder bij opgravingen resten van kleine agrarische nederzettingen aangetroffen uit de Volle Middeleeuwen. Tijdens het onderzoek voor de waterberging zijn overblijfselen gevonden van een erf uit de Late Middeleeuwen (ca. 14de eeuw na Chr.) en van een erf uit de Nieuwe Tijd (1600-1700). Het erf uit de Late Middeleeuwen is zeer bijzonder te noemen, omdat erven uit die tijd nauwelijks werden aangetroffen bij archeologisch onderzoek. Bijzonder is ook dat de resten van het erf na ruim 600 jaar zeer goed bewaard zijn gebleven. Bron: Gemeente Laarbeek.