Subsidie voor versterken Brabants landschap

0
42

Agrariërs en particuliere grondeigenaren kunnen vanaf nu gebruikmaken van de Stimuleringsregeling Landschap (STILA) voor behoud en verbetering van het Brabantse landschap op agrarische gronden. Waterschap Aa en Maas stelt deze subsidie samen met de andere Brabantse waterschappen, de provincie en veel gemeenten in Noord-Brabant beschikbaar. Het waterschap stimuleert initiatieven die bijdragen aan het vasthouden en/of bergen van water en zorgen voor schoon water zodat er verschillende soorten planten en dieren kunnen leven.