Subsidie voor versterking Brabants landschap

0
34

Boeren en landeigenaren kunnen weer gebruikmaken van de Stimuleringsregeling Landschap (StiLa). Vanaf 11 maart kunnen er aanvragen worden ingediend. De provincie, veel gemeenten en de waterschappen stellen deze subsidie beschikbaar voor behoud en verbetering van het Brabantse landschap op particuliere gronden. Een boer of landeigenaar kan via een coördinator landschapsbeheer van Brabants Landschap advies inwinnen. Die coördinator helpt ook bij aanvraag en uitvoering. Afhankelijk van het doel financiert de gemeente of het waterschap de ene en de provincie de andere helft.