Subsidiemogelijkheid voor Global Goals in Helmond

De Verenigde Naties heeft 17 ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld: de Global Goals. Ook Helmond doet mee door subsidies te verstrekken voor initiatieven die aansluiten bij de Global Goals en die duurzame ontwikkelingen stimuleren. Met de Global Goals wil Helmond stappen zetten richting een eerlijkere verdeling van welvaart en welzijn en een schonere, gezondere en veiligere wereld voor iedereen. Organisaties en scholen kunnen subsidie aanvragen tot 12 oktober. Per initiatief kan maximaal 5000 euro worden toegekend en in totaal is er 35.000 euro beschikbaar.