Tastbaar jaarplan Dorpsraad Lieshout

De werkgroep Verkeer en Verkeerveiligheid van de Dorpsraad Lieshout heeft haar jaarplan verduidelijkt met een landkaart. Daarop is in één oogopslag te zien wat de prioriteiten voor 2021 zijn. Die variëren van snelheidsremmende maatregelen tot het herzien van het gebruik van fietspaden en van het ontmoedigen van doorgaand verkeer door de dorpskern tot het verbeteren van oversteekplaatsen. De werkgroep heeft de punten verzameld vanuit de achterban en gecheckt op haalbaarheid. Daarna heeft zij bepaald welke punten dit jaar behandeld zouden moeten worden.