Tijdelijk geen Super Sociaal

De rijdende winkel van de Super Sociaal kan door de slechte berijdbaarheid van de wegen niet in de Laarbeekse kernen komen. En mede vanwege de lage temperatuur is besloten om deze week niet naar de standplaatsen te komen.