Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

0
55

Het Laarbeeks college heeft de Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten vastgesteld. Deze treden met terugwerkende kracht in werking tot 1 januari 2021. Door de kabinetsmaatregelen tijdens de coronacrisis hebben veel huishoudens te maken met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomsten. Ondanks de steunpakketten van het kabinet bieden de voorzieningen mogelijk onvoldoende ondersteuning omdat noodzakelijke woonkosten doorlopen. Zij lopen daardoor het risico op het opbouwen van schulden. Het kabinet heeft daarom de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) in het leven geroepen.