Tijds- en plaatsonafhankelijk werken

0
152

Sinds ‘corona’ is Nederland massaal thuis gaan werken, en zo ook de medewerkers van de gemeente Laarbeek. De verwachting is dat tijds- en plaatsonafhankelijk werken het ‘nieuwe normaal’ wordt, dat via beleid structureel moet worden geregeld. De gemeente stelt de regeling tijds- en plaatsonafhankelijk werken vast en stelt maximaal 58.000 euro beschikbaar voor het inrichten van ergonomische thuiswerkplekken voor de huidige medewerkers. Jaarlijks wordt er 7.500 euro beschikbaar gesteld voor het inrichten van ergonomische thuiswerkplekken voor toekomstige medewerkers, te dekken uit de
personele kosten.