Toch gezamenlijke collecte

0
31

In verband met het coronavirus wordt de gezamenlijke collecte in Laarbeek dit jaar op een andere manier gehouden. Mensen krijgen de betreffende enveloppe met uitleg in de week van 29 maart in de bus. Andere jaren werd de brief later weer opgehaald maar nu staan er inleverpunten in de brief vermeld. Om contactmomenten te vermijden zijn er mogelijkheden om een eenmalige machtiging uit te schrijven, gebruik te maken van de QR-code of een bedrag over te maken.