Toekomstvisie ‘Aarle-Rixtel 2030’

Enkele leden van Dorpsplatform Aarle-Rixtel hebben op verzoek van de gemeente Laarbeek het document ‘Aarle-Rixtel 2030’ geschreven, een toekomstvisie voor het dorp. Om het dorp leefbaar te houden zijn jonge mensen nodig. In 2030 bestaat de Aarlese bevolking voor 25 procent uit ouderen. Daarom moeten er passende woningen en voorzieningen komen. Het Dorpsplatform pleit voor de bouw van betaalbare gelijkvloerse woningen voor starters en senioren. Een publieksversie van het document is donderdag onder meer te vinden in de etalages van leegstaande winkels. Bron: ED.