Toestemming tweede uitweg ingetrokken

0
73

Het college van B&W van Laarbeek heeft besloten de toestemming voor de aanleg van een tweede uitweg aan de Wilhelminalaan in Aarle-Rixtel in te trekken. Ten onrechte is toestemming verleend
voor een tweede uitweg. In de Algemene Plaatselijke Verordening is opgenomen dat geen toestemming wordt verleend voor een tweede uitweg als daardoor een openbare parkeerplaats of openbaar groen verloren gaat. In dit geval gaat openbaar groen verloren als een tweede uitweg wordt aangelegd.