Toetsing aanvragen zonneparken

0
113

Zowel op regionaal als op gemeentelijk niveau wordt de laatste hand gelegd aan de Regionale Energie Strategie waarover de raad van Laarbeek in mei geconsulteerd wordt. Ondertussen wordt lokaal gewerkt aan de voorbereidingen voor de transitie naar aardgasvrije warmte, waarvoor onderzoeken in Mariahout en Aarle-Rixtel worden uitgevoerd. Ook wordt lokaal gewerkt aan het opwekken van groene stroom. De Visie op Grootschalige Opwek maakt maximaal vijf zonneparken mogelijk in een deel van het buitengebied van Laarbeek. Omdat er meer aanvragen zijn ingediend dan er vergunningen beschikbaar zijn, en omdat het slagen van de pilot een groot effect heeft op het draagvlak voor de energietransitie in Laarbeek, is een commissie samengesteld van externe en interne experts, die van hun overwegingen verslag zullen doen aan college en raad maar in eerste instantie onafhankelijk opereren.