Transitievisie warmte gemeente Laarbeek

0
41

In de Ontwerp-Transitievisie Warmte 2021 (TVW) schetst de gemeente Laarbeek een plan en tijdspad wanneer en hoe er in de verschillende dorpen en het buitengebied toegewerkt wordt naar duurzaam en aardgasvrij wonen. De TVW is een overkoepelende visie op duurzaam en aardgasvrij wonen. Het biedt zowel de gemeente als de inwoners en belanghebbenden informatie en perspectief in het verduurzamen van onze gebouwde omgeving. Deze Ontwerp-Transitievisie Warmte wordt voor zes weken ter inzage gelegd, waarna inwoners een zienswijze kunnen indienen tot 30 november.