Trendzorg Eindhoven failliet

0
1

Zorgaanbieder Trend Zorg Eindhoven is failliet verklaard. De instelling telt 21 patiënten. Trendzorg biedt woonbegeleiding aan jongeren die om uiteenlopende redenen ondersteuning nodig hebben. Voor de meest kwetsbare groep is er beschermd wonen, in huizen van Trend Zorg zelf. De organisatie is ook actief in de regio Helmond, met beschermd wonen-huizen in Milheeze en Bakel. Het faillissement is hiervoor niet geldig zegt de curator. Bron: ED.