Twee jubilarissen bij Seniorenvereniging Beek en Donk

Op Paaszaterdag 3 april werden twee jubilarissen bezocht door voorzitter Mariëtte Frijters en secretaris Francien Vereijken. Mevrouw Van Eerd en de heer Poulisse waren de gelukkigen. Beiden kregen een mooie korf met bloemstuk in paassfeer overhandigd en de oorkonde die hoort bij 25 jaar lidmaatschap van Seniorenvereniging Beek en Donk. Bijeenkomsten kunnen voorlopig nog niet plaatsvinden dus daarom is, evenals vorig jaar, voor deze oplossing gekozen. Ze waren blij verrast en namen het dankbaar in ontvangst.