Twee oplaadplaatsen in Aarle-Rixtel

Door B&W van Laarbeek zijn in de Schoolstraat in Aarle-Rixtel twee parkeerplaatsen aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen. Het verkeersbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 31 juli tot vrijdag 1 september ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Wie het niet eens is met dit besluit kan een beroepschrift indienen. Voordat men dat doet wordt geadviseerd eerst telefonisch contact op te nemen met Frans Vlemmix van de gemeente Laarbeek.