Tweede bijeenkomst Lokaal Beweegakkoord

0
50

In november is door de gemeente Gemert-Bakel en ruim 60 ‘beweegpartners’ een start gemaakt met het opstellen van een Beweegakkoord. Nu staat de tweede bijeenkomst op stapel. Het Beweegakkoord leverde vijf mooie en innovatieve thema’s op: 1. Meedoen in de samenleving; tegengaan eenzaamheid; 2. Sociale cohesie, verbinding en lokale samenwerking; 3. Bewegen voor verschillende doelgroepen; 4. Sport en onderwijs; 5. Een duurzame sportinfrastructuur met vitale sportaanbieders. Op woensdag 29 januari is er een tweede bijeenkomst in het gemeentehuis.Men gaat verder met de uitwerking van de thema’s naar concrete acties die gezamenlijk uitgevoerd kunnen worden en anderen inspireren om mee te doen. Bron: Gemeente Gemert-Bakel.