Tweede ecologische maaibeurt Gemert-Bakel

0
47

Om in Gemert-Bakel kruidenrijke vegetaties te behouden is het nodig één of twee keer per jaar te maaien en het maaisel af te voeren. Dit gebeurt tussen 15 september en 15 oktober op kruidenrijk grasland. Deze zomer zijn 81 ecologisch beheerde terreinen onderzocht door vrijwilligers van IVN Gemert-Bakel. De hoeveelheid aan soorten en beschikbare nectar wordt daarbij weergegeven in een nectarindex van 1 tot 5. 48% van de onderzochte terreinen heeft een nectarindex 5, 19% heeft nectarindex 4 en 20% van de terreinen heeft een nectarindex van 3. Bron: Gemeente Gemert-Bakel.