Tweede maaironde gestart

0
38
Logo Waterschap Aa en maas

Bij waterschap Aa en Maas is op 1 september de tweede ronde van het maaiseizoen gestart. Deze loopt tot 15 november. Met dit jaarlijks maaionderhoud wordt voorkomen dat sloten en beken dichtgroeien. Voor het onderhoud rijden aannemers in een deel van de gebieden over gronden van particulieren. Grondeigenaren en pachters van gronden zijn volgens de Waterwet verplicht om deze onderhoudswerkzaamheden toe te staan. Ook zijn eigenaren van percelen die grenzen aan de sloten en beken verplicht om het maaisel te ontvangen.